Trung cấp


1/ Thanh đai : 03 tháng

+    Cơ bản nhập môn: bộ trảo
+    Quyền pháp: Hồng gia kiếm
+    Cước pháp : bộ dực cước
+    Khí công : Luyện công vận khí
+    Song luyện : nhị thập phong quyền cước 1-5
+    Lý thuyết : phân biệt âm dương

2/ Thanh đai nhất đẳng : 03 tháng

+    Quyền pháp: Liên hoa pháp quyền
+    Cước pháp : độn cước
+    Song luyện : nhị thập phong quyền cước 6-10
+    Lý thuyết : Các phép thở âm dương/

3/ Thanh đai nhị đẳng : 06 tháng

+    Quyền pháp: Hồng gia côn /Mai hoa ngũ lộ
+    Song luyện : nhị thập phong quyền cước 11-15
+    Lý thuyết :phép khai hình thai tức/

4/ Thanh đai tam đẳng : 06 tháng

+    Ôn luyện :
+    Quyền pháp: Phi vân kiếm
+    Song luyện : nhị thập phong quyền cước 16-20
+    Lý thuyết :Thập lý công phu/ Cách huấn luyện


Bài viết liên quan
BÀI VIẾT NỔI BẬT