Giới thiệu


Thiếu Lâm Trúc Liên Nội Gia Quyền là danh xưng tóm lược của Thiếu Lâm Nam Phái Nội Gia Quyền, chi hội Trúc Liên, được Cụ Quyền Sư Chưởng Môn Trần Văn Nghĩa, vô địch quyền cước Bắc Kỳ năm 1936, chính thức giới thiệu trong bài tham luận phương pháp tập luyện dưỡng sinh tại hội nghị Y Võ Dưỡng Sinh TPHCM năm 1985. Cụ Trần Văn Nghĩa có các cao đồ là Võ sư Nghiêm An Thạch, Võ sư Dương Hoàng Tuấn, Võ sư Hoàng Văn Thọ. Năm 1983, Võ sư Nghiêm An Thạch đi định cư tại Pháp và tiếp tục phát huy tinh thần võ thuật Việt Nam bằng cách sáng lập môn phái Tinh Võ Nam Hải Đạo.

 

Hình ảnh cụ Trần Văn Nghĩa và sư phụ Dương Hoàng Tuấn

Năm 1990 và sau đó Võ sư Dương Hoàng Tuấn và Võ sư Hoàng Văn Thọ cũng lần lượt đi định cư tại Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, các Môn đồ đã từng được thọ giáo dưới sự hướng dẫn của Võ Sư Dương Hoàng Tuấn, sau thời gian tạm ngưng sinh hoạt vì một số yếu tố khách quan lại tiếp tục tiếp nối các thế hệ đi trước, tái phục hoạt và tìm cách phát dương môn phái để bảo tồn ,gìn giữ và phát triển các tinh hoa của bản môn và dân tộc.
 

Đây là một trong những lễ giỗ tổ của môn phái Thiếu Lâm Trúc Liên Nội Gia Quyền


Bài viết liên quan
BÀI VIẾT NỔI BẬT