Nguồn gốc


Vào thời gian trước năm 1950 trong giới võ thuật có 03 vị VÕ SƯ nổi danh được phong Việt Nam Tam Nhật, đó là Cụ Hàn Bái , Cụ Ba Cát và Cụ Bảy Mùa . Các Cụ đều có thời gian sang miền Nam Trung Hoa để tầm sư học đạo.

Sau năm 1954, Cao đồ của Cụ Hàn Bái là Ông Võ Bá Oai vào Saigon có mở Võ đường có tên Hàn Bái Đường rất nổi tiếng thời bấy giờ.

Cụ Ba Cát cũng vào Nam và có dạy cho một số người, trong đó có Cụ QUÁCH VĂN KẾ (1897 - 1976), Tổ sư, người sáng lập ra Lam Sơn Võ Thuật Đạo. Trước 1975 trụ sở võ đường đặt tại đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, 36 Hiền Vương (nay là đường Võ Thị Sáu) .Võ sư Nghiêm An Thạch và Võ sư Dương Hoàng Tuấn từng có thời gian thọ giáo Cụ. Năm 1964 Cụ truyền lại chức Chưởng môn cho con trai là Võ sư Quách Văn Phước.

Vì sự duy trì tinh hoa võ thuật, với sự chấp thuận của các Ân Sư, tháng 11/1974 Võ sư Nghiêm An Thạch và sư đệ là Võ sư Dương Hoàng Tuấn đã làm lễ nhập môn với Quyền sư Trần Văn Nghĩa (1913 - 2002), môn phái Thiếu Lâm nội gia quyền, cụ là Quyền sư vô địch quyền cước miền Bắc năm 1936, thành viên của Hiệp hội Y Võ Dưỡng Sinh năm 1985.

Trong năm 1985, với sự đề xuất của cao đồ , Võ sư Dương Hoàng Tuấn, Cụ Trần Văn Nghĩa đã chính thức định danh môn phái là THIẾU LÂM TRÚC LIÊN NỘI GIA QUYỀN .

Năm 1990 sau khi đào tạo liên tiếp được bốn khóa Huấn luyện viên và Chuẩn võ sư , Võ sư Dương Hoàng Tuấn đi định cư nước ngoài.

Sau năm 1994 vì nhiều yếu tố khách quan , Thiếu Lâm Trúc Liên Nội Gia Quyền đã chính thức ngừng các hoạt động huấn luyện.

Tới năm 2017, sau một thời gian dài gián đoạn, các học trò của Võ sư Dương Hoàng Tuấn lại tiếp tục nối tiếp tiền nhân, tái tổ chức hoạt động ,nhằm tìm cách bảo tồn và phát triển các kỹ thuật , tinh hoa của môn phái để lưu truyền cho thế hệ sau.


 

 


Bài viết liên quan
BÀI VIẾT NỔI BẬT