Mục đích của việc luyện võ thuật là tu luyện Tâm và Thân. Con người được cấu thành bởi 02 thành tố Thân vật chất và Tâm. Theo Phật Gia, hai phần thân và tâm có tác động hỗ tương lẫn nhau trong cuộc sống của con người. Thật vậy, khi ...
Như tên gọi Thiếu Lâm Nam Phái Nội Gia Quyền, về cơ bản hệ thống kỹ thuật công phu của môn phái bắt nguồn từ một số võ phái nguồn gốc Thiếu Lâm miền Nam Trung Hoa, kết hợp với tố chất và sự sáng tạo của người Việt. Trong đó ít nhiều có sự ...
Thiếu Lâm Trúc Liên Nội Gia Quyền là danh xưng tóm lược của Thiếu Lâm Nam Phái Nội Gia Quyền, chi hội Trúc Liên, được Cụ Quyền Sư Chưởng Môn Trần Văn Nghĩa, vô địch quyền cước Bắc Kỳ năm 1936, chính thức giới thiệu trong bài tham ...

BÀI VIẾT NỔI BẬT