Mục đích luyện võ đạo


Mục đích của việc luyện võ thuật là tu luyện Tâm và Thân.
Con người được cấu thành bởi 02 thành tố Thân vật chất và Tâm. Theo Phật Gia, hai phần thân và tâm có tác động hỗ
tương lẫn nhau trong cuộc sống của con người. Thật vậy, khi Thân mệt mỏi ,bệnh hoạn sẽ làm cho Tâm buồn phiền đau khổ và ngược lại, Tâm lo lắng, sợ hãi, buồn khổ sẽ tác hại khiến thân trở nên bệnh hoạn, ôm yếu. Nói cách khác, từ Tâm tham, sân , si  mà hiện ra sắc Thân tội lỗi, xấu xí, bị ghét bỏ; Thân và Tâm cứ như vậy mà hành hạ nhau, tạo thành cuộc sống của con người bệnh hoạn, khổ đau, oán hận, thù nghịch...


Thật may mắn Môn phái Thiếu Lâm Trúc Liên Nội Gia Quyền nắm giữ các phương pháp rèn luyện có nguồn gốc từ Thiếu Lâm Tự , nơi Đạt Ma  Tổ Sư, vị Tổ của cả Thiền Tông ( Luyện Tâm ) và Võ Thuật ( Luyện Thân), đã sáng tạo các tuyệt kỷ và truyền bá lại cho đời sau.
Môn sinh nếu chăm chỉ luyện tập theo các phương pháp một cách có hệ thống , khi đạt tới trình độ nhất định sẽ điều chỉnh tâm trong sáng, thanh tịnh giúp cho thân vật chất an vui, khỏe mạnh và sẽ tác động cho chính tâm hoan hỷ, giải thoát giữa đời sống phức tạp này.


Bài viết liên quan
BÀI VIẾT NỔI BẬT